NÁMĚSTÍ
- Náměstí je rozděleno na dopravní a klidovou část.
- Dopravní část slouží pohyb aut a pro parkování. V klidová část je výhradně určena pro pěší. Umožňuje ale průjezd auta faráře, pohřebního vozu, zásobování a vyjímečně na akce jako jsou svatby, pohřby, křtiny atd.
- Obvod náměstí tvoří promenády rozšířených chodníků s červenými hlohy a lavičkami. Stín pro nakupování, venkovní prodej a venkovní sezení. Šířka chodníků umožňuje vytvořit předzahrádky jako je tomu u Zámecké cukrárny.
- Pobytová plocha v rámci dopravní části slouží pro konání kulturních akcí, farmářských i jiných trhů, relaxaci. Dominuje jí vzrostlý strom platan, který se stává přirozenným místem pro turistickou orientaci ve měste a okolí. Plochy jsou odděleny specifickými nerezovými patníky, které spolu s parkovacími terčíky vytváří jemné odlesky v prostoru.
- Klidová část s kostelem a farou je tvořena z velké části háječkem jedenácti stromů břesovců v pískovém mlatu s altánem pro kryté sezení. Tento prostor doplňuje ležící socha, pítko a lavičky z masivního dřeva. Kuličky, petang, stín, relaxace...
- Pomník válkám je umístěn při severní zdi kostela spolu s lavičkami pro sezení ve stínu.
FARNÍ ZAHRADA
- Farní zahrada je parkově upravena pro relaxaci. Oddělena od prostoru náměstí je živým plotem z bobkovišní. Výška ze strany náměstí je 1 m. U zdi zámku je sezení na travnaté ploše s magnolií a popínavým psím vínem. Hlavní část farní zahrady je tvořena záhonem květin pestrých barev. Na druhé straně zahrady je umístěn v travnaté ploše strom svitel. Nároží zahrady kotví strom jerlín, který vytváří stín u vstupu do kostela.
PROSTOR PŘED ČERVENOU BRÁNOU
- Prostor u Červené brány je dalším svébytným “náměstíčkem” materiálově propojeným s hlavním náměstím. Významnost tohoto prostoru je potvrzena dlážděním celého prostoru od domu k domu (včetně průjezdu k “Jelenu”).
- Prostoru dominuje objekt říční perly (Otavy) v matném nerezu. Jakousi ochranou linií proti silnici a zároveň výtvarným akcentem doplňující objekt perly jsou odlišně tvarované nerezové patníky, podobné těm na náměstí. Boční fasádu kulturního domu zakrývají bílé hlohy, které tvoří přirozený stín pro lavičky.
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
- Chodníky a prostor u Červené brány spolu s ulicí Mons. Fořta jsou dlážděny velkými kamennými deskami do řádků.
- Pobytová plocha je dlážděna velkými kostkami do řádků.
- Plocha pro auta a klidová plocha je dlážděna drobnými kostkami do vějířů.
- Háječek, rabátka a farní zahrada jsou tvořeny pískovým mlatem.
- Altán je dřevěný s nerezovým podhledem. Terasová podlaha altánu je dřevěná.
- Patníky, říční perla, parkovací terčíky jsou nerezové matné.
- Lampy, cedule a orientační sloupky jsou kovové černé.
- Lavičky s opěradlem kovové černé se dřevem.
- Lavičky bez opěradla, prstýnek kolem platanu a lineární lavičky v prostoru jsou z masivního dřevo.
autorský tým
Martin Kožnar, Petr Kolář, Jiří Bíza, Martin Zet
sochy, patníky
Martin Zet
zahradní architekti
Vratislav Brabenec, Simona Korf
novinový stánek. Kašnu doplňuje drobným objektem pítka. Obdelníkový prostor
je vymezen žulovými patníky. Podél domů na severní a jižní straně navrhujeme 8m širokou
živou promenádu osázenou hlohy jednosemennými. Cílem je nabídnout prostor pro nakupování,
trávení volného času, nové komerční využití formou předzahrádek a venkovního prodeje.
Na jih západní strany náměstí v úrovni kostelní věže doplňujeme pěti stromy s vysokými
korunami již existující lípu. Vzniká tak špalír šesti stromů. Nově tak navrhujeme částečné
uzavření náměstí v místě bývalého špalíčku. Stromy transparentně oddělují/propojují oba prostory.
Vytváří zároveň specifickou atmosféru. Stromy vrhají kvalitní stín a nabízí travnaté odpočinkové
plochy s lavičkami. Zadní, klidová část je vyvrcholením náměstí. V obklopení historických budov
kostela, fary se zahradou, zámku, špalíru stromů vzniká nově vydlážděný prostor.
Do těžiště prostoru navrhujeme novou kašnu a litinový model města.
Prostor před farou je navržen jako upravený park s exotickými stromy a drobnou fontánou.
Od dlážděné plochy je park oddělen kovanou mříží - oplocením s otevřenými průchody.
Novým propojením pivovarského dvora s náměstím přes stávající průchod
domem (vše za 39) je zdůrazněn potenciál svobodného pohybu v rámci starého města.
Slepou ulici k Červené bráně proměňujeme v novou pěší třídu propojující prostor u brány s náměstím.
Parkánové terasy
Součástí návrhu je nové řešení schodiště na parkánových terasách. Navrhujeme terasy propojit s dnes
přístupným parkánem dvěma průchody a zpřístupnit tak veřejnosti další část centra města. Navrhujeme
vytvoření nového městského parku v rámci teras. Povrch horní platformy bude z pískového mlatu /minerální
beton/ a budou zde lavičky a zeleň ve velkých květináčích. Spodní terasy budou zatravněné, osázené
stromy a popínavkami. Ramena schodiště jsou navrženy tak, aby díky skvělému výhledu nabízely posezení na
stupních.
Revitalizace náměstí Míru, Horažďovice +