Rekonstrukce výrobního objektu společnosti Era a.s.
Autorský tým: Jiří Bíza, Tomáš Novotný, Iva Jeřábková, Barbora Skalová
Návrh: 2020-2021
Realizace 2021-2022
Po počátečních úvahách zadavatele ohledně rozsahu prací byla hlavním zadáním návrhu optimalizace stávajícího dispozičního řešení a částečné rozšíření výrobních prostor. Nová třípodlažní přístavba vzniká v prostoru omezeném ochranným pásmem vysokého napětí. Na počátku prací
Rekonstrukce výrobní haly +