Pavilón skla Klatovy - vyzvaná soutěž 1. místo
autor:atelier 25 s.r.o. - Jiří Bíza, Martin Kožnar
grafika: Pavel Svoboda
vizualizace: Noro Gáfrik
model: Pavel Táborský
fotografie: Ivan Němec

PASK – pavilon skla klatovy koncipujeme jako malou, současnou galerii.
Nabízí důstojný příbytek pro historické sklo i soudobé výstavy, vernisáže, přednášky.
Tvar prostoru stávající stavby je největší hodnotu budoucího pavilonu.
Prostor jsme očistili jsme od příček, od venkovní terasy.
Měníme dosavadní symetrickou orientaci stavby.
Návštěvníci budoucího pavilonu vchází do prostoru „klidu a světla“, který nenudí.
Prostor směruje ke světlu – průhledu do exteriéru, kterým expozice vrcholí.
Tam expozici otevíráme velkým oknem do zahrady.
Vnitřní prostor pro zamýšlený program necháváme celistvý.
Vzhledem ke své velikosti by dělením expozic ztratil ze svých kvalit.
Sousedství historického a současného skla společně vytváří jedinečnou atmosféru pavilonu.
Stálou expozici historického skla umísťujeme do vitrín podél stěn a do okna k zahradě.
To nabízí různé světelné režimy pro vystavení exponátů.
Tvarování vitrín vychází z geometrie domu a dotváří podobu interiéru.
Krátkodobé výstavy osazujeme do volného prostoru mezi vitríny, což umožňuje volbu pestré škály měřítek od drobných děl v mobilních vitrínách po monumentální výstavy.
Objekty ze skla si tak lze prohlédnout ze všech stran v měnícím se světle.
Sezení a recepce jsou umístěny v rámci výstavní plochy.
Vedle recepce počítáme s možností umístit doplňkové výstavy (možnost rozšíření krátkodobé výstavy – obrazy a fotky na stěně). Důležitou roli v interiéru hraje světlo.
Interier pavilonu propojujeme se zahradou velkým oknem na konci pavilonu.
Střešním světlíkem vniká do interieru rozptýlené světlo, pro výstavy ideální.
Bílá barva materiálů použitých v prostoru podtrhuje kvality exponátů.
Z exterieru pavilon koncipujeme jako čistý, bílý objekt v zahradě (hladká leštěná omítka, velkorysé otvory).
Původní terasu nahrazujeme zahradou. Rušíme řádovou kompozici otvorů, stěny scelujeme, niky zazdíváme.
Snímáme plastiku od Jan Rybáka nad vstupem (lze použít na jiném vhodnějším místě).
Navrhujeme úpravu celé zahrady, předpokládáme pořádání venkovních expozic, vernisáží a akcí.
Hospodářský dvůr muzea navrhujeme ze zatravňovacích dlaždic.
Depozitář v suterénu zpřístupňujeme bočním vstupem apropojujeme s galerií otvorem v podlaze.

Pavilon skla Klatovy +