Projekt: 2006 - 2007
Realizace: 2007 - 2009
Zastavěná plocha: 165 m2
Obestavěný prostor: 790 m3
Cena: 4 000 000 Kč.
foto: Jakub Vlček

Rozlehlý rovinatý pozemek pro stavbu leží v zátopovém území na okraji průmyslové periferie východně od centra města. Na sever od ní se rozprostírá mix nízké průmyslové a obytné zástavby. Jižním směrem od parcely leží jen plochy zahrádek a řeka Otava. Okolo se tyčí komíny a plechové střechy výrobních areálů. Zadáním bylo navrhnout dům pro čtyřčlennou rodinu. Umístěním domu podél ulice jsme rozdělili pozemek na dvě části. Vznikla tak vstupní zahrada s parkováním a garáží na severní straně. Na jihu zůstal prostor pobytové zahrady. Tam jsme využily rozdílu stávajícího a nového terénu pro výškové oddělení užitkové a okrasné části zahrady.

Navrhli jsme dům, který se nevymezuje vůči průmyslovému charakteru lokality. Za dobu, co stojí, si získal několik přezdívek od místních: mašinka, parník, fabrika. Má obdélný půdorys s delšími stranami orientovanými ve směru sever – jih. Záda na severu jsou tvořena širokou převýšenou chodbou procházející celou délkou stavby. Ta svou dimenzí získává kvality obytného prostoru. Pomocí dlouhého světlíku pod stropem do ní proniká slunce. Všechny obytné místnosti v domě jsou z ní přístupné. Všechny obytné prostory v přízemí umožňují přímý přístup na zahradu. Horní pokoje mají horizontální, panoramatická okna na celou šířku místnosti. Severní strana je doplněna pouze malými průhledovými okny zajišťující kontakt s ulicí a dominantním oknem se sedacím parapetem v dětské části. Jednoduché konstrukční a materiálové řešení stavby odpovídá přání investora stavět si dům částečně svépomocí.

Rodinný dům, Horažďovice +