autoři: Jiří Bíza, Petr Kolář
spolupráce: Kateřina Margoldová, Radek Bártík, Martin Kožnar
investor: Muzeum středního Pootaví Strakonice
foto: Jaroslav Kučera
Expozice Maltézských rytířů a Rožmberků +