Autoři: Jiří Bíza, Martin Kožnar - Atelier25
Spolupráce: Václav Derner, Kateřina Margoldová
Investor: Centrum umění Kvilda, o.s
Obestavěný prostor: 3700 m3
Hlavní dodavatelé: Dřevostavby Biskup, Vakbau, Natural mystic
Projekt: 2008-2010
Realizace: 2010-2012
Foto: Jakub Vlček
Stavba se nachází v centru Kvildy u kostela sv. Štěpána, dominanty obce. Obec leží v Národním parku Šumava, blízko německých hranic. Úkolem bylo vytvořit česko-německé centrum pro umělecké aktivity s ateliéry a ubytováním pro pořádání workshopů a rezidenčních pobytů v průběhu celého roku. Zástavba v obci je tvořena shluky samostatných domů podél cest volně přecházejících do krajiny. Základní úvahou bylo vybudování nové stavby ateliérů propojené se starým domem a zvýraznění obou domů jako samostatných objektů. Ateliéry byly umístěny do hloubky parcely na hranici pozemku, kde na jedné straně vymezují obecní hřbitov a na druhé straně vytváří dvůr pro Centrum umění a sportovní areál. Dům bez velkých ambicí zarůstá do struktury obce. Hlavním prostorem je halový ateliér se severním světlem otevřený do střechy. Grafická dílna v přízemí pronikající i do původní stavby je vybavena unikátními litografickými lisy. Součástí domu je také ze dvora přístupné zázemí pro sportovní areál obce. Starý dům byl očištěn od přístavby na pozemku hřbitova a materiálových nánosů ze 70.let, nově byla předefinována okna zmenšením jejich měřítka. Dům byl upraven pro malý sál s knihovnou, dílnami a ubytováním. Nový dům je dřevostavbou tvořenou kombinací masivních rámů a velkoformátových dřevěných panelů. Nosná konstrukce je přiznána v interiéru. Zvenku je dům obalen do modřínového šindelového kabátu, materiálu rovněž použitém na blízkém kostelu. Stávající dům je zděný, omítnutý ručně hlazenou omítkou. Pro vytápění objektu je použito tepelné čerpadlo s geotermálními vrty.
Centrum umění Kvilda +